Với hình ảnh và hai phương án lựa chọn, hãy chỉ ra những từ tiếng Anh được viết đúng trong video.
Tìm từ tiếng Anh đúng chính tả trong ba giây