Thủ tướng vừa ký Chỉ thị 02/CT-TTg về việc triển khai thi hành bộ luật Hình sự năm 2015.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý được phân công có liên quan đến bộ luật Hình sự năm 2015, đặc biệt là các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả bộ luật Hình sự.


Thủ tướng đề nghị TAND tối cao, Viện KSND tối cao chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các bộ, ngành khác trong việc phổ biến, tuyên truyền về bộ luật Hình sự năm 2015 và xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành bộ luật Hình sự năm 2015.

Cổng TTĐT Chính phủ