Việc sử dụng kết hợp năng lượng gió cho phép con tàu đạt sức chở 308.000 tấn dầu thô, đồng thời tiết kiệm 4% nhiên liệu.
Trung Quốc xuất xưởng siêu tàu chở dầu tiết kiệm nhiên liệu