Liệu bạn có đủ tinh ý để nhận ra được từ tiếng Việt dù giữ nguyên hay lấy đi một chữ cái vẫn bằng 3?
Từ nào có 3 chữ cái, lấy đi một chữ vẫn còn lại 3?

Liệu bạn có biết từ nào trong tiếng Việt có đặc điểm như trên không?

>> Xem gợi ý

Thần Kỳ tổng hợp