Hệ sinh thái Vũ Lăng Nguyên sở hữu hàng nghìn cột đá sa thạch, cùng với nhiều hang động, rừng, sông, hồ và hệ động thực vật đa dạng.
Vũ Lăng Nguyên - hệ sinh thái giàu có bậc nhất trên Trái Đất