Cơ chế hoạt động của xe F1 khác xe thông thường thế nào, có phải sử dụng chân phải đạp ga và chân trái đạp phanh? (Lê Tấn).